Ventilationsløsning

Over 30 års erfaring med ventilation

​SERVEX Ventilation A/S, grundlagt i 1977, har over 30 års erfaring i fremstilling, levering, installation og vedligeholdelse af ventilations løsninger. Vi har i dag 25 ansatte og er placeret i Låsby, hvor vi råder over 2.100 m2 produktionslokaler og kontor. Vi udfører alle former for ventilationsentrepriser, med speciale i service på ventilationsanlæg.

Vi kan udvikle, fremstille og installere en energiøkonomisk ventilations løsning med varmegenvinding til erhverv og kommuner. Vores aktiviteter er ligeligt fordelt på industri, komfort og skibsventilation. Vi leverer ventilationsanlæg til skibe, fabrikker, laboratorier, skoler, idrætshaller, butikker mv.

Ventilations løsning der giver bedre arbejdsmiljø

​En moderne ventilations løsning sætter en stopper for fugtproblemer i gammelt og nyt byggeri. Private hjem kan måske klare sig med gode udluftningsrutiner, men en ventilations løsning er nødvendig på større arbejdspladser, skoler, kontormiljøer osv.

En individuel tilpasset ventilations løsning kan sikre et godt indeklima, uden at det er nødvendigt at åbne vinduer. En ventilations løsning kan også gøre kælderrum til attraktive opholdsrum med en behagelig luft, der er renset, affugtet og tempereret. Et ventilations løsning udskifter luften mange gange i døgnet, så medarbejderne ikke udsættes for sundhedsskadelige stoffer.

Ren, tør og tempereret luft er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø

En tidssvarende bygning skal være tæt for at undgå varmespild. I bestræbelserne på at få lukket alle huller og utætheder, overser man ind i mellem, at der skal frisk luft til for at få et ordentligt indeklima. I gamle urenoverede bygninger er der en naturlig ventilation, men uden at udefra kommende sodpartikler bliver filtreret fra. Ren, tør og tempereret luft er en forudsætning for sundhed, trivsel og dermed et godt arbejdsmiljø.

Ring til os, hvis I har problemer med indeklimaet eller arbejdsmiljøet. Vi leverer ventilation i hele landet fra vores domicil i Jylland og er altid klar til at give et uforpligtende tilbud.

Individuelt tilpasset ventilations løsning

​Enhver ventilations løsning tager udgangspunkt i en grundig behovsanalyse. En ventilations løsning skal tilpasses rummet, så man ikke lægger mærke til det i hverdagen. Ventilationsanlæg kan hænges på væggen eller i loftet, og rørene kan skjules. Vi udvikler pladsbesparende og støjsvag industriventilation.

Træk, varme, kulde, røg og bilos giver et forringet indeklima. Med en ventilations løsning fra SERVEX Group A/S får du straks et optimalt indeklima, uanset bygningens form og brugen heraf.

I længden kan en moderne ventilations løsning fra SERVEX Group A/S også giver dig økonomiske fordele. Med genvinding af varme giver en ny ventilations løsning store energibesparelser og dermed lavere driftsomkostninger. Det giver også virksomheden et bedre CO2 regnskab.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud. Vi kan levere en ventilations løsning, der er skræddersyet til jeres behov.​

Godt indeklima med lavest muligt energiforbrug

​Det er en kendt sag at en gennemsnitsfamilie hver dag producerer ca. 15 l. vand i form af vanddampe, dels fra brugen af køkken og badeværelse. Vanddampen skal ud af huset igen ved hjælp af ventilation. I nogle huse er det tilstrækkeligt at lufte ud 10 min. 3 gange i døgnet. I nyisoleret byggeri er det nødvendigt at installere ventilation. Fugtigheden inden døre bør helst ikke være højere end 45-50 % om vinteren og 60-65% om sommeren. Luften kan ikke blive for tør, men hvis rumtemperaturen er for høj, eller der er for meget støv i lokalet, kan luften føles tør

På arbejdspladser gælder de samme principper. Ventilation renser, affugter og tempererer luften indenfor. Industriventilation fra SERVEX Ventilation i Jylland sikrer, at lovgivningens krav til arbejdsmiljø og arbejdsklima overholdes. De ansatte sikres mod træk, støv og sundhedsskadelige stoffer. Samtidig sikrer vores anlæg lavest muligt energiforbrug. Vi designer, projekterer og installerer industriventilation i tæt samarbejde med vores kunder. Vi har specialiseret os i industriventilation, der både skaber et godt arbejdsmiljø og en god driftsøkonomi.​