Service på ventilationsanlæg

Service på ventilationsanlæg i alle brancher

​Service på ventilationsanlæg sikrer et godt arbejdsmiljø og en lav energiregning. SERVEX udfører service på ventilationsanlæg i hele landet. Vi har fire servicevogne og betjener omkring 150 faste kunder med service på alle typer ventilationsanlæg.

SERVEX Ventilation A/S er grundlagt i 1977 og har således over 30 års erfaring i fremstilling, levering, montage og vedligeholdelse af ventilationsanlæg. Vi har i dag 30 ansatte og er placeret i Låsby, hvor vi råder over 2.100 m2 produktionslokaler og kontor. Vi udfører alle former for ventilationsentrepriser, med speciale i service på ventilationsanlæg. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Sammen kan vi forbedre jeres arbejdsmiljø

​Service på ventilationsanlæg omfatter bl.a. justering af anlæggets parametre, så det passer til de faktiske forhold, rensning af ventilationskanaler samt udskiftning af komponenter. Opgaverne varierer fra simple filterudskiftninger til ændringer af ventilation, køling og automatik. Vores egen automatikafdeling giver sikkerhed for optimal drift af jeres ventilationsanlæg efter service.

Regelmæssig service er vigtig, hvis et ventilationsanlæg skal fungere optimalt. Anlægget skal rense, affugte og temperere luften indenfor, så indeklimaet er optimalt. Et godt arbejdsmiljø sikres også ved, at der ikke er støjgener fra anlægget. Service på ventilationsanlæg kan sikre korrekte indstillinger, der medfører øget produktivitet og reducerede driftsomkostninger. Med service på ventilationsanlæg kan I undgå driftsproblemer, driftsstop og dyre reparationer.

Bruger jeres ventilationsanlæg for meget energi?

​Teknologisk Institut har vurderet, at op mod en tredjedel af alle ventilationsanlæg har et for stort energiforbrug på mere end 50.000 kWh på grund af manglende service. Udover energi frådseriet er indeklimaet ikke optimalt. Tilsvarende vurderes, at halvdelen af alle ventilationsanlæg kan halvere energiforbruget ved ganske små ændringer i forbindelse med regelmæssig service.

I Danmark er det et lovkrav, at der sker service på større ventilationsanlæg hvert femte år. Den lovpligtige ordning er implementeret på baggrund af EU’s bygningsdirektiv og Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Formålet med eftersynet er primært at øge energieffektiviteten i klima- og ventilationsanlæg. Erfaringer viser at selv nyere ventilationsanlæg kan opnå betydelige energibesparelser ved små justeringer.

Et ventilationsanlæg er omfattet af ordningen, hvis summen af mærkepladeeffekterne for ventilationsmotorerne i indblæsning og udsugning er 5 kW eller derover. Har anlægget kun udsugning, gælder de 5 kW for ventilatormotoren i udsugningen.​