Ventilationsanlæg

Ventilationsanlæg med hensyn til indeklima og energiforbrug

Skal I have et nyt ventilationsanlæg er det vigtigt at vælge rigtigt. Et ventilationsanlæg skal tilpasses arbejdspladsen og de aktiviteter, der foregår her. Et ventilationsanlæg skal først og fremmest rense, affugte og temperere luften indenfor. Det er vigtigt, at eventuelle sundhedsskadelige partikler i luften udenfor ikke slipper ind.

Ventilationsanlæg skal være projekteret og udført med hensyn til både indeklima og energiforbrug. Det bedste udbytte af et ventilationsanlæg fås med en integreret varme- og ventilationsløsning med varmegenvinding, der genbruger varmen fra bygningen, så energiforbruget reduceres. Elforbruget i et ventilationsanlæg skal være så lavt som muligt bl.a. ved hjælp af “spareventilatorer”, der har et meget lavt energiforbrug.

Vedligeholdelse af ventilationsanlæg

I Danmark skal større ventilationsanlæg tjekkes hvert femte år. Et ventilationsanlæg er omfattet af den lovpligtige ordning, hvis summen af mærkepladeeffekterne for ventilationsmotorerne i indblæsning og udsugning er 5 kW eller derover. Ventilationsanlæg i bygninger til erhvervsmæssig produktion i forbindelse med industri, håndværk, landbrug, gartneri mv. er dog undtaget fra ordningen. Ordningen er implementeret på baggrund af EU’s bygningsdirektiv og Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Formålet med eftersynet er især at øge energieffektiviteten i klima- og ventilationsanlæg.​

Erfaringer viser, at selv nyere ventilationsanlæg kan opnå betydelige energibesparelser ved små tilpasninger. Det er nemt at få bedre indeklima og lavere elforbrug med regelmæssige eftersyn af jeres ventilationsanlæg.

Ventilationsanlæg til alle behov

SERVEX producerer ventilationsanlæg, der dækker alle behov. Vi leverer ventilationsanlæg til skibe,fabrikker,laboratorier, skoler, idrætshaller, butikker mv. Vores aktiviteter er ligeligt fordelt på industri, komfort og skibsventilation. Vi har bl.a. leveret ventilationsanlæg til børnehaver, plejehjem, kommunekontorer, indkøbscentre samt butiksarkader.