Ventilationsaggregater

SERVEX Group A/S konstruerer og bygger ventilationsaggregater til alle behov.​

Fra store specialaggregater ud fra kundespecifikationer og krav på op til 100.000 m3/h, ned til små udsugningsanlæg.​

Alle aggregater bestykkes som standard med højeffektive vekslere, kammerblæsere, 50mm isolering og bygges alt i alt ud fra strenge kvalitetskrav.