Ventilation af skoler

Dårligt indeklima giver indlæringsvanskeligheder

​Mange børn har indlæringsvanskeligheder på grund af dårligt indeklima; tung, fugtig eller støvet luft på grund af manglende rengøring og dårlig udluftning, partikler fra bilerne udenfor, træk eller for meget varme giver sygefravær, uro og børn, der lukker ned for læring. Mens skolelærerne er omfattet af arbejdsmiljøloven, er der ingen klare regler for eleverne.

Antallet af elever, der har behov for specialundervisning, stiger år for år, og skolerne oplever højt fravær. Eleverne pjækker primært fra de tunge fag som dansk, fysik og matematik og kan derfor ikke læse og regne, når de går ud af skolen. En del af disse dårligdomme skyldes formentligt et dårligt undervisningsmiljø.

Mange års erfaring i ventilation af skoler

​SERVEX Group A/S har gennem årene opnået stor ekspertise med ventilation af skoler.

Der er mange ting at tage hensyn til, når man skal projektere ventilation af skoler, uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Skoler indeholder mange forskellige slags rum, der kræver forskellige former for ventilation. Nogle rum, klasseværelser, gangarealer, kontorer, gymnastiksale, biblioteker osv. kan klare sig med komfortventilation. Skolekøkkener og toiletter kræver lidt mere, især med henblik på, at lugt ikke overføres til andre lokaler. I kemilokalet, sløjdlokalet, kopirummet osv. kræves der procesventilation.

Varmegenvinding betaler sig i længden

​Opvarmning og ventilation er de mest energiforbrugende aktiviteter i mange skoler. Et godt indeklima er ikke ensbetydende med en høj energiregning – nærmere tværtimod. Med den rigtige ventilation kan skoler i mange tilfælde både nedsætte energiforbruget og øge kvaliteten af indeklimaet.

God ventilation af skoler gør det muligt at tilvejebringe temperaturstyring og god luftkvalitet med et begrænset energiforbrug. Hver eneste løsning skal tilpasses bygningens brug og udformning.​