Industriventilation​

Det er inden for industriventilation SERVEX Group A/S har sine kerneområder bl.a. inden for metal-indust​rien, møbelindustrien og levnedsmiddelindustrien.

Hvis I har indeklima- eller arbejdsmiljø-problemer, står vi gerne til jeres rådighed ved et fremmøde for at diskutere en evt. løsning på jeres problem, naturligvis uden forpligtigelser for jer.

Vores eget blik- og smedeværksted giver os mulighed for at løse opgaver i industrien, hvor specielle krav og individuelle løsninger er nødvendige.

Bedre indeklima og mindre varmeregning med ventilation

​Mange arbejdspladser i kommuner og industri har problemer med træk, kulde, varme, og luftforurening, der kan løses med ventilation. SERVEX Group A/S tilbyder vores industri kunder ventilation, udsugning og dermed et godt arbejdsmiljø. Vi udvikler pladsbesparende, støjsvage og energieffektive løsninger til ventilation af industri.

God ventilation filtrerer støv, gasser og partikler fra luften i rummet, hvor der arbejdes. Optimal ventilation giver et bedre indeklima og sparer også på varmeregningen som følge af varmegenvinding.

SERVEX Group A/S designer, projekterer og installerer industriventilation i tæt samarbejde med vores kunder. Ring til os, hvis I har problemer med indeklimaet eller arbejdsmiljøet. Vi står til rådighed med uforpligtende tilbud på, hvordan problemerne kan løses. Et anlæg til industriventilation skal ikke bruge flere ressourcer end højst nødvendigt. Vi har specialiseret os i industriventilation, der både skaber et godt arbejdsmiljø og en god driftsøkonomi.

Vi udvikler energieffektive, pladsbesparende, støjsvage og fleksible løsninger til industriventilation.

Industriventilation fra SERVEX Group A/S sikrer, at lovgivningens krav til arbejdsmiljø og arbejdsklima overholdes. De ansatte sikres mod støv og sundhedsskadelige stoffer. Vores løsninger overholder alle gældende regler vedrørende varmegenvinding med filtrering af indblæsningsluft og mulighed for efteropvarmning.

Individuelle løsninger

SERVEX Group A/S, der blev etableret i 1977, producerer industriventilation i Låsby, nær Århus, hvor der er 25 ansatte. Her fremstilles ventilationsaggregater, kanaler og smedeopgaver m.m. Vi fremstiller alt fra små udsugningsanlæg til store specialaggregater ud fra kundespecifikationer og krav på op til 100.000 m3/h. Alle aggregater til industriventilation bestykkes som standard med højeffektive vekslere, kammerblæsere, 50mm isolering og lever i det hele taget op til strenge kvalitetskrav.

På eget blik- og smedeværksted skaber vi individuelle løsninger, der matcher de specielle krav til industriventilation.

Gør noget godt for klimaet – både det indre og det ydre

SERVEX Group A/S designer, projekterer og installerer ventilation af industri i tæt samarbejde med vores kunder. Vi har specialiseret os i ventilation af industri, der både skaber et godt arbejdsmiljø og en god driftsøkonomi.

Værdien af frisk luft kan ikke overvurderes, ikke mindst i vores industri, hvor ydeevnen er en direkte funktion af indeklimaet. Et ordentligt indeklima kan også minimere risikoen for arbejdsulykker. Et fald i ydeevnen på blot 5 % svarer alene i lønsum til ca. 5 milliarder kroner samlet set. Vores industri kan således tjene mange penge på optimal ventilation.​

SERVEX Group A/S sikrer, at lovgivningens krav til arbejdsmiljø og arbejdsklima overholdes. De ansatte sikres mod støv og sundhedsskadelige stoffer, hvilket minimerer sygefravær og giver øget arbejdsglæde.

Vores løsninger overholder gældende regler vedrørende varmegenvinding med filtrering af indblæsningsluft og mulighed for efteropvarmning. Energieffektiv ventilation reducerer driftsomkostninger og CO2 udslip.

Teknologisk Institut vurderer, at 20-30 % af alle ventilationsanlæg har et for stort energiforbrug – på mere end 50.000 kWh – samtidig med at indeklimaet ikke er optimalt. Det vurderes at halvdelen af alle anlæg kan halvere energiforbruget ved ganske små ændringer.

Tilfredse kunder i hele Danmark

Når det gælder industriventilation, har SERVEX Group A/S stor erfaring fra bl.a. metalindustrien, møbelindustrien og levnedsmiddelindustrien.

Udover industriventilation udfører vi ventilationsentrepriser i laboratorier, skoler, idrætshaller, butikker og på skibe. Aktiviteterne er ligeligt fordelt på industri, komfort og skibsventilation.​​ Vores Vejle afdeling AIR-WEX A/S er specialister i boligventilation, nybygning, renovering og ombygning af ventilation til bolig og lejlighedsbyggeri.