Ventilationsanlæg tilbud

Specialister i installation af ventilationsanlæg – få et uforpligtende tilbud

​SERVEX Group A/S installerer ventilationsanlæg overalt i Danmark. Vores speciale er projektering, fremstilling og montering af ventilationsanlæg til industri, kontorer og skibe.

Et ventilationsanlæg genvinder i boliger varmen fra den gamle luft, der fjernes fra bygningen – det kan ses på varmeregningen. Lad os give dig et godt tilbud på et energieffektivt ventilationsindlæg.

Forbedring af indeklimaet

​Indeklimaet er en væsentlig faktor, når man taler om sundhed, produktivitet og indlæring. Både private og offentlige virksomheder har meget at vinde ved at få installeret et optimalt ventilationsanlæg, der giver større trivsel, højere produktivitet og et bedre arbejdsmiljø.

Gamle bygninger er fyldt med utætheder, der giver en naturlig ventilation. Til gengæld fosser varmen ud, og udefra kommende partikler filtreres ikke fra. For at spare energi er nyt byggeri så tæt, at der skal luftes ud mange gange om dagen for at sikre ordentlig ventilation.

På grund af manglende udluftning kan indeklimaet i mange bygninger være meget mere forurenet end udeluften i byområder. Aktiv ventilation med partikelfiltre fjerner forurening fra både udendørs og indendørs kilder. Aktiv ventilation med partikelfiltre kan integreres i en samlet energioptimeret løsning med varmegenvinding.

Den rette ventilation giver bedre indeklima og helbred. Ring til os for at uforpligtende tilbud på ventilationsanlæg, der sikrer et godt indeklima og fjerner fugtproblemer.

To fluer med et smæk

​Vi er altid klar til at køre ud og kigge på sagerne. Vi kan give et uforpligtende tilbud på ventilationsanlæg, der på én gang forbedrer indeklimaet og reducerer energiregningen.

Vi tager altid hensyn til bygningens stil, form og brug, når vi installerer ventilationsanlæg. Vi udvikler energieffektive, pladsbesparende, støjsvage og fleksible løsninger.

Vi kan også give tilbud på vedligeholdelse af ventilationsanlæg. Mange ventilationsanlæg kører ikke optimalt og bruger dermed for meget el og varme. Samtidig er indeklimaet ikke optimalt. Det er nemt at opnå både bedre indeklima og lavere energiforbrug med regelmæssige tjek af jeres ventilationsanlæg.​​